Kontakt

Najlep­szą możli­wą metodą kon­tak­tu z maszynistą, jest napisanie do niego maila na adres [email protected].

Moż­na również próbować kon­tak­tować się na fejs­buku.