Ekologiczny lanos

Profesjonalnie gazują. Można gazować nieprofesjonalnie?

Pro­fesjon­al­nie gazu­ją. Moż­na gazować niepro­fesjon­al­nie?

Nie rozu­miem o co chodzi z tymi lanosa­mi. A zwłaszcza z ich karose­ri­a­mi. Więk­szość z nich jest tak odpor­na na rdzę, że głowa mała. Laki­er matowy, plas­ti­ki już białe, a rdzy nawet gra­ma. A pozostałe… gni­ją w oczach. Z chwili na chwilę po pros­tu nikną. Ten jed­nak niknął w zupełnie innym, niepow­tarzal­nym sty­lu. Z jed­nej strony na progu kwitła najnor­mal­niejsza na świecie rdza.

Rdza. Pod palcem wychodzi dziura.
Rdza. Pod pal­cem wychodzi dziu­ra.

Z drugiej… kwitło coś zupełnie innego.

Kwiatek. Po prostu kwiatek.
Kwiatek. Po pros­tu kwiatek.

To chy­ba najbardziej eko­log­iczne auto na świecie. Może pro­duku­je CO i tlen­ki siar­ki, ale… również tlen. 😉

Pod mikroskopem. ;-)
Pod mikroskopem. 😉