Cała prawda o Volvo S40/V40 – recenzja, wady i zalety. Czyli krótka historia o tym, jak zaczęli mieszać w porządnej marce

Gen­er­al­nie Vol­vo przez ostat­nich kilka­dziesiąt lat kojarzyło się głównie z wielki­mi, klock­owaty­mi pot­wora­mi o fan­tasty­cznie wytrzy­małych sil­nikach, choć też wyjątkowo niewysilonych. Ich ser­ca wkładano jed­nak do karoserii, którym bliżej było do tru­mien niż do sportowego, dynam­icznego szyku. Porów­nanie z trum­na­mi było jed­nak niewłaś­ci­we, wszak Szwedzi słynęli z pro­dukcji raczej bez­piecznych …

Fanpage Złomnika usunięty. Przez pedały

Dziś zniknął fan­page Złom­ni­ka, czyli drzewiej fanapge naw­iązu­ją­cy do blo­ga zlomnik.pl, a ter­az związany z “Poznajemysamochody.pl”. Dlaczego? Bo był przez kogoś zgłaszany, jako obelży­wy. Najpewniej przez uży­wanie słów… “pedał”. Pedał gazu, pedał hamul­ca. Tudzież, bo pod­padł miłośnikom mar­ki. Na przykład Syren. Ja pier­niczę, co za prze­sad­na poprawność poli­ty­cz­na. Więcej: https://autokult.pl/30523,facebook-usunal-zlomnika-dziekujemy-tym-ktorzy-sie-do-tego-przyczynili?utm_content=buffere404c&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer i

Dlaczego zimą samochód pali mniej gazu?

Ziew. Przys­nąłem trochę. Na kilka­naś­cie miesię­cy. Ale nie szkodzi, bo i tak tęsknil­iś­cie za kole­jny­mi porad­nika­mi roz­biera­nia Vol­vo S40 i ponownego jego składa­nia, choć to naprawdę nie ma sen­su. Już lep­iej poskładać na nowo porąbane drze­wa, będzie więcej z tego pożytku. Nie, że Vol­vo to złe auto. To fajne auto, …